Loading...

Kotły Centralnego Ogrzewania (c.o.)

Kocioł co, czyli inaczej kocioł centralnego ogrzewania, potocznie zwany też piecem, jest urządzeniem służącym do podgrzewania najczęściej wody, ale może też być innym źródłem ciepła. Obecne na rynku kotły można podzielić, ze względu na to, czym jest paliwo takiego kotła. I tak dzielimy je na palone paliwem stałym, do którego należy węgiel, czy ekogroszek, pellet i tym samym mówimy kotły co na pellet bądź zrębek.

Drugi rodzaj palenia

Drugi rodzaj palenia jest paliwem gazowym, z których wyróżniamy jedno- lub dwufunkcyjne oraz indukcyjne i w tych kotłach paliwo pochodzi z energii elektrycznej i mówimy wtedy kocioł elektryczny co. Oprócz tego nowoczesne kotły, na miarę XX wieku, posiadają coś takiego, jak sterownik kotła co, który usprawnia i bierze pieczę nad całą pracą, jaką wykonuje kocioł. Głównie służy do utrzymania temperatury na stałym poziomie.

Zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, która mówi o sprawności cieplnej oraz o granicznych wartościach emisji zanieczyszczeń, jakich nie mogą przekroczyć kotły grzewcze, kotły podzielono na 3 klasy. Trzecią, która jest najsłabsza, czwartą oraz piątą najlepszą jakościowo.

Kotły co 5 klasa

Kotły co 5 klasa, to kotły najlepszej klasy. Kotły, aby uzyskać tę klasę, musiały przejść szereg restrykcyjnych wymogów co do emisji i sprawności. Tą klasę osiągają tylko najlepsi w Europie. Z tego wynika, że kocioł 5 klasy ma najniższą emisję co2, pyłów oraz węgla organicznego do atmosfery, a także cechuje go wysoka sprawność, a to z kolei oznacza też, że będzie on zużywał mniej paliwa.

Korzyści

Dodatkową korzyścią z zakupu kotła 5 klasy jest fakt, że decydując się na jego zakup można otrzymać dofinansowanie do jego zakupu. Kotły 5 klasy to nie tylko standardowe kotły, jedynie z funkcją grzewczą, ale także kotły z palnikiem peletowym, czy kotły zgazowujące drewno.

Najważniejsza cecha

Obecnie najważniejszą cechą wybieraną przy zakupie kotłów jest fakt, czy będzie on umożliwiał pobór taniej energii, na dłuższą metę, w miarę użytkowania. Taką korzyść daje ogrzewanie elektryczne. Kocioł elektryczny, co w pełni wykorzystuje całą energię, jaką pobrał do ogrzewania i tym też różni się od kotłów węglowych. Działanie (jeśli chodzi o sprawność) takiego kotła elektrycznego to rząd 99,9%, zaś kotłów tradycyjnych to rząd od 60 do 80%, czyli jest to znacząca różnica, która wynika z jakości opału.

Dodatkowo kotły elektryczne wyróżniają się korzystną ofertą cenową. Może ona być nawet o połowę niższa niż kotłów co na ekogroszek. Oprócz tego można uzyskać korzystne dofinansowanie od różnych lokalnych programów i dzięki temu zaoszczędzić kolejne nawet 30- 60% od ceny stałej takiego kotła elektrycznego.

© Sklep Internetowy E-Hydrauliczny.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.